Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Pembiayaan Berkumpulan & FAQ

‘Pembiayaan Berkumpulan’ telah dicipta oleh Grameen Bank dan pengasasnya Dr Muhammad Yunus (dianggap sebagai wajah pembiayaan mikro moden) pada tahun 1970-an. Pembiayaan secara individu diberikan kepada sekumpulan 5 peminjam, kebanyakannya wanita, yang mungkin mempunyai keperluan pembiayaan yang berbeza. Secara mingguan, peminjam bertemu dengan wakil dari bank dan pembayaran mingguan mereka dikumpulkan.

Sekiranya satu atau lebih ahli kumpulan gagal dalam pembayaran balik mereka, maka ia akan menjejaskan keupayaan keseluruhan kumpulan untuk meminta lebih banyak pembiayaan. Oleh itu, ahli yang lain wajib memastikan bahawa semua ahli membayar tepat pada masanya. Bentuk tekanan rakan setara atau sokongan rakan setara telah berjaya dan mengurangkan ratio pinjaman bermasalah.

microLEAP telah mendigitalkan aspek-aspek tertentu dari ‘model Pinjaman Grameen’ dan menyebutnya sebagai Pembiayaan Berkumpulan. Di bawah Pembiayaan Berkumpulan, kami menawarkan pembiayaan mikro kepada perniagaan yang tidak mempunyai sejarah kredit yang baik (disebabkan penggunaan wang tunai sahaja) atau baru sahaja didaftarkan di SSM.

Syarat-syarat –

  1. Penerbit/Peminjam mempunyai perniagaan/perusahaan seperti di bawah Peraturan SC, platform ini tidak boleh digunakan untuk mendapat pembiayaan bagi tujuan peribadi.
  2. Penerbit/Peminjam perlu berkumpul bersama-sama untuk membentuk sekumpulan 5 perniagaan, yang dikenali sebagai ‘Kumpulan Penerbit.
  3. Penerbit perlu mengenali ahli Kumpulan yang lain sama ada sebagai rakan atau kenalan. Ini adalah penting untuk perpaduan kumpulan dan tekanan rakan setara untuk bekerja. microLEAP akan memeriksa alamat perniagaan mereka dan memastikan mereka berada dalam komuniti atau bandar yang sama.
  4. Jika Penerbit/Peminjam dalam Kumpulan mungkir pembayaran mereka, maka ahli lain akan mendapat kredit negatif dan ini akan memberi kesan kepada keupayaan mereka untuk mengumpul lebih banyak dana daripada microLEAP pada masa akan datang.
Apakah itu Pembiayaan Berkumpulan?

Berdasarkan model ‘Pinjaman Grameen’, microLEAP telah mendigitalkan aspek-aspek tertentu dari model Grameen dan menyebutnya Pembiayaan Berkumpulan.

Ia membolehkan 5 Penerbit untuk datang bersama-sama sebagai  satu kumpulan dan jika salah seorang Penerbit dalam Kumpulan tersebut mungkir atas pembayaran bulanan mereka, maka kami akan memberi kredit negatif kepada semua ahli kumpulan. Ini akan memberi kesan kepada keupayaan mereka untuk mengumpul pembiayaan seterusnya melalui microLEAP di masa hadapan.

Bagaimanakah untuk memohon Pembiayaan Berkumpulan?

Sebagai Penerbit, pergi ke profil anda dan mula memohon. Kemudian:

  1. Pilih ‘Ya’ untuk soalan “Memohon sebagai sebahagian daripada kumpulan?”
  2. Isikan nama penuh dan NRIC/Nombor Pasport kesemua 4 pembuat keputusan lain bagi setiap perniagaan dalam Kumpulan anda
  3. Ikuti semua langkah untuk melengkapkan dan mengemukakan permohonan anda
  4. Pastikan ahli kumpulan anda memohon secara individu dan melakukan perkara yang sama di atas
Adakah saya boleh memohon amaun yang berbeza daripada ahli kumpulan yang lain?

Ya, setiap Penerbit perlu memohon secara individu supaya anda boleh meminta jumlah pembiayaan yang berbeza daripada ahli kumpulan yang lain, ia tidak semestinya jumlah yang sama. 

Bagaimanakah penarafan kredit dilakukan ke atas saya?

Setiap ahli kumpulan akan mendapat penarafan kredit secara individu mengikut algoritma kredit kami, maka anda akan mendapat penarafan kredit sebagai kumpulan.

Bergantung pada skor penarafan kredit kumpulan Anda, mungkin ada peningkatan dalam penarafan kredit. Peningkatan dalam penarafan skor kredit anda akan mengurangkan kadar faedah yang dikenakan kepada anda (atau kadar keuntungan untuk Nota Islamik) berbeza dengan mereka yang bukan sebahagian daripada kumpulan. 

Mengapakah wanita sering mendapat penarafan kredit yang lebih baik?

‘Model Kumpulan Grameen’ telah membuktikan bahawa wanita mempunyai prestasi yang lebih baik apabila melakukan pembayaran balik pembiayaan berbanding lelaki. Kami telah menggabungkan konsep ini dalam model Pembiayaan Berkumpulan kami supaya semua Kumpulan Penerbit Wanita mempunyai peningkatan kredit yang lebih kukuh berbanding yang lain.

Apakah sokongan rakan setara?

Memandangkan setiap ahli dalam Kumpulan anda perlu memastikan bahawa semua bayaran bulanan dilakukan tepat pada masanya dan tiada kemungkiran, ia mewujudkan ‘sokongan rakan setara dalam Kumpulan anda. Ini kerana tiada ahli dalam Kumpulan akan mahu melihat ahli lain mungkir dalam pembayaran mereka kerana ini akan mempengaruhi keupayaan mereka, sebagai Penerbit, untuk mengumpul dana daripada microLEAP pada masa depan.

Bagaimanakah saya dihoskan di platfrom ini?

Hanya apabila kesemua ahli Kumpulan telah mendaftar dan mengemukakan permohonan mereka dan telah diperiksa penarafan kredit, barulah Nota Pelaburan individu anda dihoskan di platform.

Pelabur P2P boleh melabur secara individu dalam setiap Nota Pelaburan, kami tidak menempatkan kesemua Nota Pelaburan ke dalam satu ‘Kumpulan ‘Nota Pelaburan.

Apakah yang akan berlaku jika ahli dalam kumpulan saya tidak melakukan pembayaran bulanan mereka?

Adalah sangat penting bahawa ahli dalam Kumpulan anda adalah dari komuniti atau bandar yang sama, atau mengenali antara satu sama lain dengan baik. Sokongan Rakan Setara hanya akan berfungsi jika wujud komuniti di mana anda akan memastikan bahawa semua orang membayar kewajipan mereka tepat pada masanya.

Jika ahli dalam Kumpulan anda gagal membayar bulanan mereka, maka semua ahli akan mendapat kredit negatif dan ini akan memberi kesan kepada keupayaan mereka untuk mengumpul lebih banyak dana daripada microLEAP pada masa akan datang.

Lihat Senarai Pembiayaan