Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Kalkulator Pembiayaan

Kalkulator Pembiayaan Perniagaan

Pindahkan peraturan slaid Jumlah Pembiayaan dan Kadar Faedah, kemudian pilih Tenor Pembiayaan anda untuk mendapatkan petunjuk pembayaran balik bulanan anda.

Amaun Pembiayaan
* Kadar Pulangan
Tenor Pembiayaan (Bulan)
Bayaran Bulanan Anda


Jumlah Kos Dana

Jumlah Pulangan

** Yuran Hosting

Untuk melihat pembayaran balik bulanan perniagaan anda layak, gunakan sekarang.

*Kadar Pulangan anda bergantung kepada Skor Risiko Kredit anda.
**Pengiraan ini adalah berdasarkan Yuran Hosting tetap. Yuran Hosting sebenar, yang mungkin berbeza-beza, ditolak sebelum pembayaran dana.

Lihat Senarai Pembiayaan