Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Kalkulator Pembiayaan

Kalkulator Pembiayaan Perniagaan

Pindahkan Amaun Pembiayaan dan peraturan slaid Kadar Faedah, kemudian pilih Tempoh Pembiayaan anda untuk mendapatkan petunjuk bayaran balik bulanan anda.

Amaun Pembiayaan
* Kadar Pulangan
Tempoh Pembiayaan (Bulan)
Bayaran Bulanan Anda Adalah


Jumlah Kos Dana

Jumlah Pulangan

** Yuran Hosting

Untuk melihat bayaran balik bulanan yang layak untuk perniagaan anda, mohon sekarang.

*Kadar Pulangan anda bergantung kepada Skor Risiko Kredit anda.
**Pengiraan ini adalah berdasarkan Yuran Hosting tetap. Yuran Hosting sebenar, yang mungkin berbeza-beza, ditolak sebelum pembayaran dana.

Lihat Senarai Pembiayaan