Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Kalkulator Pembiayaan

Kalkulator Pembiayaan Perniagaan

Alihkan Aaun Pembiayaan dan Kadar Pulangan peraturan slaid, kemudian pilih Tenor Pembiayaan anda untuk mendapatkan petunjuk pembayaran balik bulanan anda.

Amaun Pembiayaan
* Kadar Pulangan
Tenor Pembiayaan (Bulan)
Bayaran Bulanan Anda


Jumlah Kos Dana

Jumlah Pulangan

** Yuran Hosting

Untuk melihat bayaran balik bulanan perniagaan anda layak, gunakan sekarang.

*Kadar Pulangan anda bergantung kepada Skor Risiko Kredit anda.
**Pengiraan ini adalah berdasarkan Yuran Hosting tetap. Yuran Hosting sebenar, yang mungkin berbeza-beza, ditolak sebelum pengeluaran dana.

Lihat Senarai Pembiayaan