Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Kalkulator Pembiayaan

Kalkulator Pembiayaan Perniagaan

Alihkan Aaun Pembiayaan dan Kadar Pulangan peraturan slaid, kemudian pilih Tenor Pembiayaan anda untuk mendapatkan petunjuk pembayaran balik bulanan anda.

Jumlah Pembiayaan
* Kadar Pulangan
Tempoh Pembiayaan (Bulan)
Bayaran Bulanan Anda Adalah


Jumlah Kos Dana

Jumlah Pulangan

** Yuran Hosting

Untuk melihat bayaran balik bulanan yang layak untuk perniagaan anda, mohon sekarang.

*Kadar Pulangan anda bergantung kepada Skor Risiko Kredit anda.
**Pengiraan ini adalah berdasarkan Yuran Hosting tetap. Yuran Hosting Sebenar, yang mungkin berbeza-beza, ditolak sebelum pembayaran dana.

Lihat Senarai Pembiayaan