Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Kalkulator Pembiayaan

Kalkulator Pembiayaan Perniagaan

Pindahkan peraturan slaid Jumlah Pembiayaan dan Kadar Pulangan, kemudian pilih Tempoh Pembiayaan anda untuk mendapatkan petunjuk pembayaran balik bulanan anda.

Jumlah Pembiayaan
* Kadar Pulangan
Tempoh Pembiayaan (Bulan)
Bayaran Bulanan Anda


Jumlah Kos Dana

Jumlah Pulangan

** Yuran Hosting

Untuk melihat pembayaran balik bulanan perniagaan anda layak, mohon sekarang.

*KadarPulangan anda bergantung kepada Skor Risiko Kredit anda.
**Pengiraanini adalah berdasarkan Yuran Hosting tetap. Yuran Hosting Sebenar, yang mungkin berbeza-beza, ditolak sebelum pembayaran dana.

Lihat Senarai Pembiayaan