Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
FAQ
Siapakah yang dibenarkan untuk mengumpul dana melalui platform microLEAP?

Hanya entiti yang berdaftar di Malaysia dan telah beroperasi selama 6 bulan iaitu:

 • pemilikan tunggal (perusahaan)
 • perkongsian
 • perkongsian liabiliti terhad yang diperbadankan
 • syarikat berhad swasta
 • syarikat awam yang tidak tersenarai di Bursa Saham Malaysia

akan dibenarkan untuk dihoskan di microLEAP.

Nota: Di bawah peraturan SC, tiada pembiayaan peribadi yang dibenarkan pada platform P2P.

Siapakah yang tidak dibenarkan mengumpul dana di platform microLEAP?

Entiti berikut dilarang sama sekali daripada mengumpul dana melalui microLEAP:

 • Struktur komersial atau kewangan kompleks (iaitu syarikat dana pelaburan atau institusi kewangan)
 • Syarikat-syarikat yang tersenarai awam dan anak-anak syarikat mereka
 • Syarikat-syarikat yang tidak mempunyai pelan perniagaan tertentu atau pelan perniagaannya adalah untuk menggabungkan atau memperoleh entiti yang tidak dikenali (“Blind Pool”)
 • Syarikat-syarikat yang bercadang untuk menggunakan dana yang dikumpul untuk memberi pinjaman atau membuat pelaburan dalam entiti lain
 • Sebarang entiti lain yang dinyatakan oleh SC.

Nota: Di bawah peraturan SC, tiada pembiayaan peribadi yang dibenarkan pada platform P2P.

 
Bagaimanakah untuk memohon sebagai Penerbit/Peminjam?

Apa yang anda perlu lakukan ialah memohon secara dalam talian pada PC, komputer riba atau telefon bimbit anda. Kami akan mengesahkan identiti anda dengan memuat naik IC atau Pasport anda (jika anda bukan warganegara Malaysia) dan kami juga perlu mengesahkan syarikat anda dengan semakan SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia) dan juga Agensi Penarafan Kredit.

Anda perlu memuat naik penyata bank perniagaan anda (dan penyata bank peribadi jika ianya dapat meningkatkan skor kredit anda), penyata kewangan anda dan sebarang dokumen lain yang boleh membantu kami dalam memahami perniagaan anda.

Untuk muat naik dokumen: gambar yang jelas atau salinan yang diimbas mencukupi.

Maklumat apakah yang akan dikongsi bersama Pelabur P2P?

Apabila Nota Pelaburan disenaraikan dalam Senarai Pembiayaan kami, maklumat berikut akan dikongsi:

 • Sebahagian Nama perniagaan
 • Sifat perniagaan
 • Jumlah dana, tempoh, kadar faedah dan tujuan pembiayaan
 • Skor Penarafan Kredit
 • Gambar pemohon dan premis perniagaan
 • Penerangan ringkas oleh pemohon menerangkan perniagaan, pemilik perniagaan atau apa-apa maklumat lain yang ingin dikongsi pemohon
 • Bilangan Penjamin (jika berkenaan)

Penting bagi Pelabur P2P untuk mengetahui anda dan perniagaan yang dijalankan.

Setelah Pelabur P2P telah bersetuju untuk melabur ke dalam Nota Pelaburan, Lembaran Terma akan disediakan yang akan membentuk Kontrak Pembiayaan antara Pelabur dan Penerbit. Ianya mempunyai maklumat lanjut yang bersifat kontrak.

Adakah saya patut memilih Nota Pelaburan saya sebagai "Anonymous"?

Kami sangat menggalakkan semua Penerbit kami untuk memilih ‘Tidak”. microLEAP adalah berbeza daripada semua platform Pembiayaan P2P yang lain di luar sana dan sentuhan peribadi adalah apa yang membezakan kami daripada yang lain. Hanya gambar profil anda dan sebahagian nama perniagaan anda akan dipamerkan. Pelabur P2P lebih cenderung untuk melabur dalam Nota Pelaburan anda jika mereka melihat wajah anda dan tiada keraguan untuk melabur terhadap anda.

Adakah Nota Pelaburan saya boleh disenaraikan di pelbagai Platform P2P atau ECF pada masa yang sama?

Penerbit tidak dibenarkan untuk menyenaraikan Nota Pelaburan mereka secara serentak untuk tujuan yang sama di pelbagai platform P2P.

Penerbit mungkin dibenarkan untuk tersenarai pada platform P2P dan platform ECF pada masa yang sama, bagaimanapun, ianya mesti dimaklumkan dengan jelas kepada microLEAP dan Pelabur P2P sebelum disenaraikan.

Berapakah masa yang diperlukan untuk mengumpul dana (Tempoh Untuk Dibiayai)?

Anda memiliki 30 hari untuk mengumpulkan dana Anda, iaitu Tempoh untuk Dibiayai, dari Pelabur P2P kami.

microLEAP mempunyai budi bicara mutlak untuk menambah 15 hari tambahan kepada Tempoh Untuk Dibiayai jika dana yang dikumpulkan hampir selesai.

Bagaimana jika saya tidak dapat mengumpul jumlah yang diminta?

Jika anda tidak berjaya mengumpul sekurang-kurangnya 80% daripada Dana yang dimohon pada akhir tempoh, maka pembiayaan anda tidak berjaya. Anda tidak dapat mengeluarkan sebarang dana jika jumlah yang dikumpul kurang daripada 80% daripada jumlah sasaran anda. Anda memohon kembali untuk Permohonan Dana.

microLEAP mempunyai budi bicara mutlak untuk menambah 15 hari tambahan kepada Tempoh untuk Pembiayaan jika dana yang dikumpul hampir 80% selesai.

Adakah saya boleh mengumpul lebih dari dana yang diminta?

Tidak. Mengikut Peraturan SC, Penerbit tidak boleh mengumpul lebih dari amaun asal yang dimohon.

Apakah yang akan berlaku jika saya berjaya mengumpulkan dana yang diminta?

Jika anda berjaya mengumpul sekurang-kurangnya 80% daripada dana yang diminta pada akhir Tempoh Untuk Dibiayai atau anda telah berjaya mengumpulkan 100% dana yang diminta sebelum akhir Tempoh Untuk Dibiayai, maka jumlah tersebut sedia untuk dipindahkan dari akaun Amanah microLEAP kepada anda.

Setelah dana dipindahkan dari akaun amanah ianya akan dipindahkan kepada anda. Yuran Penghosan akan ditolak dari jumlah tersebut seperti yang dinyatakan ketika anda memohon.

Bilakah pengeluaran dan pembayaran semula boleh dilakukan?

Sebaik sahaja anda telah berjaya mengumpul jumlah penuh yang diminta atau sekurang-kurangnya 80% pada akhir Tempoh Untuk Dibiayai (30, 60 atau 90 hari – yang dipilih oleh anda), maka anda boleh melakukan pengeluaran pembiayaan anda. Sila ambil perhatian bahawa kami akan mendepositkan pembiayaan anda dengan penolakan untuk yuran penghosan, yang selaras dengan amalan standard pembiayaan P2P di seluruh dunia.

Pembayaran balik Prinsipal dan Faedah dilakukan secara bulanan dan akan bermula satu bulan selepas pengeluaran.

Pembayaran balik boleh dilakukan melalui Direct Debit, atau melalui gerbang pembayaran FPX kami (dalam talian) atau secara manual ke dalam akaun Amanah Maybank kami.

Apakah yang akan berlaku jika saya terlewat dalam pembayaran semula bulanan saya?

Terdapat tujuh (7) hari bagi tempoh penangguhan untuk pembayaran yang lewat.

Selepas tempoh tujuh (7) hari tersebut, caj sebanyak 1% sehari untuk bilangan hari tertunggak akan dikenakan ke atas bayaran balik bulanan. Kami mungkin melihat untuk penstrukturan semula pembiayaan untuk meminimumkan sebarang kerugian kepada Pelabur P2P.

Nota Pelaburan akan diklasifikasikan sebagai “Lalai” apabila Penerbit bagi Nota Pelaburan tersebut tidak dapat dihubungi, tidak menjawab panggilan telefon, e-mel & Whatsapp atau tidak membuat sebarang usaha pembayaran balik selama lebih daripada 6 bulan.

Apabila dalam tempoh Kemungkiran, kami akan mendapatkan khidmat pungutan hutang kepada Agensi Kutipan Hutang pihak ketiga dan jika masih tiada penyelesaian maka kami akan terpaksa mengambil tindakan undang-undang sebagai pilihan terakhir.

Agensi kredit akan dimaklumkan tentang keingkaran anda. Ianya boleh menghalang peluang anda untuk mengumpul dana pada masa akan datang daripada microLEAP, bank atau mana-mana entiti lain yang menggunakan agensi kredit.

Apakah yang berlaku jika saya berada dalam 'Lalai'?

Walaupun semua tindakan berjaga-jaga, serta langkah pemulihan diambil untuk melindungi Pelabur kami; yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, komunikasi peringatan berterusan dengan Penerbit oleh pasukan kutipan kami, ejen pemulihan hutang berlesen susulan dengan Penerbit tersebut, notis undang-undang yang dihantar oleh peguam cara, serta menyenaraikan nama Penerbit sebagai gagal pada Experian (Kredit Agensi Pelapor); Penerbit mungkin tidak membayar bayaran mereka.

microLEAP terpaksa mengklasifikasikan Nota Pelaburan tersebut sebagai ‘Gagal’

Apabila Nota Pelaburan telah diklasifikasikan sebagai ‘Gagal’, microLEAP akan mendapatkan khidmat luar untuk mendapatkan bayaran bulanan kepada Ejen Pemulihan Hutang berlesen, yang akan menuntut dan berusaha untuk mendapatkan semula jumlah baki tertunggak melalui saluran yang terbaik.

Sekiranya Penerbit bersetuju untuk membayar sepenuhnya / sebahagiannya, atau bersedia untuk menstruktur semula jumlah tertunggak yang perlu dibayar, kami akan memastikan pembayaran akan dipindahkan terus kepada Baki Tersedia Akaun Amanah Pelabur masing-masing.

Kami ingin menekankan bahawa semua Pelaburan P2P datang dengan beberapa elemen risiko gagal, jadi kami dengan ini menasihatkan semua Pelabur untuk mempelbagaikan Portfolio Pelaburan anda untuk mengurangkan risiko ini.

Kami telah melihat tanda positif Penerbit memulakan semula pembayaran melalui kaedah ini, walaupun ini mungkin mengambil sedikit masa.

Jika, selepas melalui proses di atas dan anda masih tidak membayar bayaran anda, maka kami akan memulakan permintaan penuh tertunggak melalui kaedah undang-undang.

Adakah saya dibenarkan untuk mengumpul lebih dana?

Bergantung kepada penarafan risiko kredit anda dan sebarang jumlah pembiayaan yang tertunggak, anda boleh meminta lebih banyak dana. Anda dibenarkan untuk mengeluarkan lebih daripada satu Nota Pelaburan dengan syarat anda tidak melanggar had tunggakan pembiayaan kami sebanyak RM50,000 bagi setiap Penerbit.

Bagaimanakah Penarafan kredit dilakukan kepada saya?

Semua Penerbit akan diberi penarafan kredit menggunakan enjin pemarkahan kredit proprietari kami. Ia membantu Pelabur P2P untuk membuat keputusan yang tepat sebelum mereka melakukan pelaburan.

Faktor-faktor yang akan kami lihat termasuk pendapatan anda, keuntungan sebelum cukai, hutang tertunggak semasa, sejarah kredit anda, sifat industri anda dan usia perniagaan anda.

Kami juga akan melihat Nisbah Pembiayaan Hutang Anda, yang akan mengukur kemampuan pendapatan Anda samaada cukup untuk membayar komitmen hutang bulanan Anda.

Anda juga dikehendaki melengkapkan Ujian Psikometrik yang membolehkan kami memahami keperluan dan cara membuat keputusan anda, daripada perspektif kredit. Rata-rata, orang mengambil masa 7 minit untuk menyelesaikan ujian.

Daripada data kredit di atas, kami akan dapat menentukan jumlah dan tempoh yang anda boleh mengumpul dana dan juga kadar faedah yang anda boleh dibiayai di.

Catatan: Kemampuan untuk membayar pembayaran bulanan Anda tepat waktu juga akan meningkatkan peringkat risiko kredit Anda secara keseluruhan untuk Nota Pelaburan mendatang yang dijana oleh microLeAP.

Bagaimanakah Nota Pelaburan saya akan tersenarai di Senarai Pembiayaan?

Selepas anda dan perniagaan anda selesai penarafan kredit, anda akan diberikan Kontrak Pembiayaan yang menyenaraikan terma kami, jumlah pembiayaan yang diluluskan, kadar faedah, tempoh dan aspek penting lain pinjaman anda.

Anda kemudian perlu mengisi Q & A yang memberi tahu bakal Pelabur P2P tentang perniagaan Anda.

Setelah selesai, Nota Pelaburan anda akan dijana dan disenaraikan dalam Senarai Pembiayaan kami untuk Pelabur P2P melabur.

Mengapakah saya dibekalkan Insuran Mikro?

Semua Penerbit, sama ada pemohon atau tunggak utama yang dilantik oleh anda, akan mempunyai insurans Kemalangan Peribadi bagi jumlah pembiayaan yang masih tertunggak. Ianya dibekalkan oleh microLEAP melalui Rakan Kongsi Insurans kami tanpa sebarang kos tambahan kepada anda.

Oleh itu, dalam kes kematian akibat kemalangan atau hilang upaya sepenuh/ separa, Rakan Kongsi Insurans kami akan meliputi jumlah pembiayaan yang masih tertunggak dan microLEAP akan mengatur pembayaran kepada semua Pelabur P2P.

Ini memastikan anda boleh memberi tumpuan kepada apa yang terbaik yang anda lakukan – Iaitu mengembangkan perniagaan anda!

Untuk maklumat lanjut, sila klik tab insurans mikro kami.

Mengapakah microLEAP menggunakan akaun amanah?

microLeAP, sebagai platform yang memadankan Penerbit dengan Pelabur P2P, juga mengendalikan dana klien. Dalam hal ini, sangat penting bagi dana pelanggan untuk diasingkan dan berasingan daripada dana microLEAP sendiri supaya kedua-dua set dana tidak pernah bercampur. Untuk ini, microLEAP telah melantik Universal Trustee Malaysia Berhad sebagai Pemegang Amanah untuk menjadi penjaga dana pelanggan.

microLEAP mempunyai dua (2) akaun amanah. Akaun Amanah Pelabur, di mana dana P2P Pelabur disimpan sebelum pembayaran pinjaman, dan Akaun Amanah Penerbit, di mana Penerbit membayar bayaran balik bulanan mereka.

Apakah yuran yang dikenakan microLEAP?

Sebagai Penerbit, microLEAP akan mengenakan anda 2 jenis yuran:

 1. Bagi permohonan, kami akan mengenakan yuran permohonan minima hanya RM50 untuk membolehkan kami menjalankan KYC (Know Your Customer) dan Pemeriksaan Kredit.
 2. Sebaik sahaja anda lulus “Due Diligence” dan Pemeriksaan Kredit, kami mengenakan Yuran Penerbit (Penghosan) sebanyak 2% – 8% (bersamaan 0.67% setahun hingga 2.67% setahun jika tempoh dipanjangkan sehingga maksimum 3 tahun) ke atas jumlah yang dibiayai anda agar anda dapat menyenaraikan Nota Pelaburan anda di platform kami.

Nota: Yuran Penerbit (Penghosan) dikenakan sekali dan ia bergantung kepada jumlah pembiayaan, pengeluaran lampau dengan microLEAP dan penarafan kredit.

Yuran Penerbit (Penghosan) ditolak sebelum dan didepositkan kepada anda.

Apakah perkhidmatan tambahan yang ditawarkan microLEAP?

Sebagai Penerbit di platform microLEAP, berikut adalah perkhidmatan yang kami sediakan tanpa sebarang kos tambahan:

 1. insurans mikro dalam bentuk insurans Kemalangan Peribadi kepada pemilik perniagaan atau tunggak utama
 2. Pengurusan asas hutang dan latihan perakaunan asas secara online kepada semua Penerbit (ditawarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia)
 3. Untuk Nota Pelaburan Islamik, yuran pembrokeran Komoditi Murabahah diserap oleh microLEAP
Apakah perkhidmatan tambah nilai microLEAP?

Sebagai Penerbit di platform microLEAP, di bawah adalah perkhidmatan yang kami sediakan tanpa kos tambahan:

 1. Insuransmikro dalam bentuk insurans Kemalangan Diri kepada pemilik perniagaan atau orang kunci
 2. Pengurusanhutang asas dan tutorial perakaunan asas dalam talian kepada semua Penerbit (ditawarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia)
 3. UntukNota Pelaburan Islam, yuran broker Komoditi Murabahah diserap oleh microLEAP
Lihat Senarai Pembiayaan