Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Rakan Insurans
2100

Two Degrees Sdn Bhd

Rakan Insurans

Dua Darjah Sdn Bhd (918777-D) ialah sebuah firma Pengurusan Risiko yang ditubuhkan pada tahun 2008. Mereka menyediakan perkhidmatan dalam bidang Insurans - daripada produk berkaitan Insurans, kepada individu dan komersial Insurans, Pengendalian Tuntutan Insurans, dan Nasihat Pengurusan Risiko. Mereka adalah ahli Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) dan juga ahli bersekutu Institut Insurans Malaysia (MII).

Lihat Senarai Pembiayaan