Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Insurans mikro

Insurans merupakan aspek penting dalam kehidupan. Ia adalah satu cara untuk memastikan bahawa anda mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung kejadian tertentu. Justeru ia membantu anda menguruskan risiko anda. Perbelanjaan yang ditanggung akibat kemalangan, yang membawa kepada kecacatan atau kematian, mungkin lebih daripada wang simpanan yang seseorang.

Walau bagaimanapun, tidak semua orang mempunyai keupayaan memiliki insurans kerana premium yang tinggi. Di sinilah insurans mikro memainkan peranan – menginsuranskan sebahagian besar golongan berpendapatan rendah dengan perlindungan terhadap risiko tertentu. Produk insurans mikro ini meliputi jumlah pinjaman tertunggak sekiranya terdapat Kematian, Kemalangan atau Hilang Upaya Separa Kekal kepada pemilik perniagaan atau tunggak utama perniagaan.

Ini akan memberi ketenangan fikiran kepada Penerbit kerana mereka dapat menumpukan perhatian kepada aspek yang paling penting dalam pembiayaan mereka – iaitu mengembangkan perniagaan mereka.

Bersama-sama Rakan Kongsi Insurans kami, Insurans Kemalangan Peribadi akan diperoleh secara automatik tanpa sebarang kos kepada Penerbit kami. Semua butiran telah disimpan semasa permohonan, oleh itu Penerbit tidak perlu memberikan maklumat tambahan. Pemohon utama akan diasuranskan. Sila maklumkan kepada kami jika anda ingin menambah perlindungan terhadap tunggak utama yang lain dalam perniagaan anda.Namun, sekatan tertentu dikenakan mengikut pekerjaan orang yang akan diinsuranskan dan mereka juga mestilah berumur antara 16 hingga 70 tahun.

Lihat Senarai Pembiayaan