Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
FAQ
Siapa yang boleh menjadi pelabur di microLEAP?

Selagi anda lulus Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) kami Memerangi Pembiayaan Keganasan (CFT) dan pemeriksaan Usaha Wajar yang lain, maka anda mungkin Pelabur Peer-to-Peer (P2P) di platform microLEAP. Anda mungkin individu atau korporat dan kami membenarkan rakyat Malaysia dan bukan rakyat Malaysia untuk mengambil bahagian.

Selagi anda lulus pemeriksaan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan pemeriksaan “Due Diligence” yang lain, untuk anda boleh menjadi Pelabur Antara Rakan Sejajar (P2P) di platform microLEAP. Kami mengalu-alukan individu atau syarikat samada warga Malaysia atau bukan warganegara Malaysia.

Bagaimana saya boleh memohon untuk menjadi Pelabur P2P?

Apa yang

anda perlu lakukan adalah untuk memohon dalam talian pada PC anda, komputer riba atau telefon bimbit. Kami perlu mengesahkan identiti anda dengan memuat naik IC atau Pasport anda (jika anda bukan warganegara Malaysia) dan jika anda korporat, kami perlu mengesahkan syarikat anda dengan memuat naik dokumen konstitutifnya.

Dokumenperlembagaan termasuk Borang 9, 24, 44 dan 49 untuk Syarikat dan Sijil Pendaftaran untuk LLP.

Untukmuat naik dokumen: gambar yang jelas atau salinan yang diimbas akan mencukupi.

Anda boleh meminta dalam talian menggunakan PC, komputer riba atau telefon bimbit anda. Kami perlu mengesahkan identiti anda dengan memuat naik IC atau Pasport anda (jika anda bukan warganegara Malaysia) dan jika anda adalah badan syarikat, kami perlu mengesahkan syarikat dengan anda memuat naik dokumen konstitutifnya.

Dokumentermasuk Borang 9, 24, 44 dan 49 bagi Syarikat dan Sijil Pendaftaran LLP.

Untuknaik dokumen: gambar yang jelas atau salinan yang diimbas sudah mencukupi.

Bagaimana untuk menambah nilai baki saya?

Cukup pergi ke bahagian ‘Profil Saya’ anda dan di bawah ‘Portfolio Saya’, pilih ‘Tambah ke Dana yang Sedia’.

Andaboleh membayar melalui kami:

  1. Gerbang Pembayaran dengan memilih ‘Pindahan Dalam Talian (Billplz) ‘atau
  2. Bayar secara manual dengan memilih ‘Pindahan Bank’ supaya anda boleh menambah nilai melalui Deposit Tunai, Cek atau Pindahan Bank (anda perlu memuat naik resit untuk ini).

Cuma klik bahagian ‘Profil Saya’ dan di bawah ‘Portfolio Saya’, sila pilih ‘Tambah ke Dana’.

Andaboleh membayar melalui:

  1. Gerbang Pembayaran dengan memilih ‘Transfer Dalam Talian (Billplz) ‘atau Bayar
  2. secara manual dengan memilih ‘Pindahan Bank’ supaya anda boleh menambah nilai melalui Deposit Tunai, Cek atau Transfer Bank (anda perlu memuat naik resit untuk ini).
Apakah itu Liga Pelabur Luar Biasa?

Dengan melabur dalam mana-mana Nota Pelaburan kami, anda secara automatik menyertai Liga Pelabur Luar Biasa dan anda mendapat mata apabila anda meningkat melalui barisan Rookie, Apprentice, Championdan Sifu.

Hadiahwang tunai bulanan untuk dimenangi untuk 2 pelabur teratas pada bulan tersebut dan juga akan ada pemenang Hadiah Utama Tahunan untuk tempat pertama, ke-2 dan ke-3 pada akhir tahun ini.

Silalihat pautan untuk maklumat lanjut: https://www.microleapasia.com/invest/league/

Dengan melabur dalam mana-mana Nota Pelaburan kami, anda secara automatik menyertai Liga Pelabur Luar Biasa. Mata diraih akan meningkatkan kedudukan anda dari Rookie, Apprentice, Championdan seterusnya Sifu.

Hadiahwang tunai bulanan untuk dimenangi bagi 3 pelabur utama bulan tersebut dan Hadiah Utama Tahunan juga ada bagi pemenang untuk tempat pertama, ke-2 dan ke-3 pada akhir tahun ini.

Silalihat pautan untuk maklumat lanjut: https://www.microleapasia.com/invest/league/

Berapakah amaun yang boleh dilabur dan adakah ianya boleh ditarik semula?

Jumlah minimum yang boleh anda laburkan ialah RM50 bagi setiap Nota Pelaburan.

Maksimumyang anda boleh laburkan ialah RM50,000 bagi setiap Nota Pelaburan.

Jikaanda seorang Pelabur Runcit, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menggalakkan anda untuk mengehadkan pelaburan anda kepada RM50,000 pada setiap platform Pembiayaan P2P.

Sekiranyaanda berubah fikiran, anda mempunyai 24 jam untuk menarik balik pelaburan anda dengan hanya mengklik ‘Retract Investment’ di halaman profil anda.

Jumlah minimum yang anda boleh laburkan ialah RM50 dan RM50,00 jumlah maksimum bagi setiap Nota Pelaburan

Jika anda Pelabur Runcit, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) sangat menggembirakan anda untuk melabur pelaburan anda kepada RM50,000 pada setiap platform Pembiayaan P2P.

Jikaanda berubah fikiran, anda mempunyai masa 24 jam untuk menarik kembali pelaburan anda dengan hanya klik ‘Tarik Semula Pelaburan’ di halaman profil anda.

Apakah itu Nota Pelaburan?

Nota Pelaburan dikeluarkan oleh Penerbit (perniagaan yang ingin mengumpulkan dana) dan membolehkan anda melabur ke dalam perniagaan tersebut.

NotaPelaburan adalah instrumen hutang dan dokumen undang-undang yang berfungsi sebagai IOU dari Penerbit kepada Pelabur P2P. Ia memperincikan kewajipan bagi Penerbit untuk membayar balik Pelabur P2P jumlah pokok dan pembayaran faedah setiap bulan.

Nota Pelaburan dijana oleh Penerbit (perniagaan yang ingin menggalang dana) dan anda melabur ke dalam perniagaan tersebut.

NotaPelaburan adalah instrumen hutang dan dokumen undang-undang yang bekerja sebagai IOU daripada Penerbit kepada Pelabur P2P. Ia memperincikan kewajipan bagi Penerbit untuk membayar balik Pelabur P2P mereka dengan jumlah prinsip dan faedah pembayaran bulanan.

Siapakah Pelabur Sofistikated dan Pelabur Runcit?

Pelabur Canggih adalah Individu Bernilai Bersih Tinggi, Entiti Bernilai Tinggi atau Pelabur Bertauliah.

SebagaiPelabur Canggih, anda boleh melabur dalam mana-mana penerbit yang dihoskan di microLEAP dan tidak akan dikenakan sebarang sekatan berkenaan dengan jumlah pelaburan anda. Sila klik pada pautan di bawah untuk melihat sama ada anda layak sebagai pelabur yang canggih:

SC Lampiran_Kriteria Kelayakan Pelabur Canggih

A Pelabur Runcit adalah orang lain. Bagi menguruskan pendedahan risiko anda, SC menggalakkan semua Pelabur Runcit untuk mengehadkan pelaburan mereka kepada RM50,000 pada setiap platform Pembiayaan P2P. Dengan mengehadkan pendedahan anda setiap platform, anda boleh mempelbagaikan risiko lalai di pelbagai platform. Pelabur Sofistikated adalah Individu Berpendapatan Tinggi, Entiti Berpendapatan Tinggi atau Pelabur Bertauliah.

SebagaiPelabur Sofistikated, anda boleh melabur dalam mana-mana penerbit yang diosongkan microLEAP dan tidak tertakluk kepada sebarang sekatan yang sesuai dengan jumlah pelaburan anda.

Silaklik pada bawah untuk melihat sama ada anda sebagai pelabur Sofistikated: SC Lampiran Kriteria KualiFIKASI Canggih

Pelabur Runcit adalah Sebaliknya. Untuk megurangkan risiko anda, SC sangat menggembirakan semua Pelabur Runcit untuk mengehadkan pelaburan kepada mereka RM50,000 pada setiap platform pembiayaan P2P. Dengan mengehadkan risiko anda setiap platform, anda boleh mempelbagaikan risiko lagi kemungkiran di beberapa platform.

Apakah cara terbaik untuk mempelbagaikan risiko saya?

Walaupun kita benar-benar kredit menjaringkan Penerbit kami, sentiasa ada unsur risiko lalai apabila ia datang untuk melabur dalam pasaran Pembiayaan P2P. Oleh itu, microLEAP menggalakkan semua pelabur untuk mempelbagaikan risiko mereka. Ini dilakukan dengan melabur dalam sebanyak mungkin Nota Pelaburan untuk jumlah dana tertentu. Sebagai contoh, jika anda mempunyai RM5,000 untuk melabur, anda mendapat kepelbagaian risiko yang lebih baik dengan melaburkan jumlah tersebut kepada 10 Nota Pelaburan sebanyak RM500 setiap satu daripada melabur keseluruhan RM5,000 kepada 1 Nota Pelaburan.

Iajuga bijak untuk melabur dalam Nota Pelaburan penilaian risiko kredit yang berbeza dan bukan hanya melabur dalam Nota yang sangat berisiko yang memberikan pulangan yang lebih tinggi.

Walau kami telah mengkreditkan penerbit skor kami, akan wujud elemen risiko kemungkiran ketika melabur di platform pembiayaan P2P. Oleh itu, microLEAP mendorong semua pelbagaikan pelbagaikan risiko mereka. Ianya dibuat dengan melabur dalam sebanyak mungkin Nota Pelaburan untuk jumlah dana tertentu. Sebagai contoh, jika anda mempunyai RM5,000 untuk melabur, anda boleh mempelbagaikan risiko dengan lebih baik jika melabur jumlah tersebut ke dalam 10 Nota Pelaburan sebanyak RM500 setiap satu daripada melabur keseluruhan RM5,000 kepada 1 Nota Pelaburan.

Ianyaberhemat untuk melabur dalam Nota Pelaburan yang mempunyai penilaian risiko kredit yang berbeza dan bukannya hanya melabur dalam Nota yang sangat berisiko yang memberikan pulangan yang lebih tinggi.

Apakah fungsi pelaburan auto?

Fungsi Auto Invest kami di platform kami membolehkan Pelabur P2P kami menjadi salah satu yang pertama dalam barisan apabila Nota Pelaburan baru disenaraikan dalam Senarai Pembiayaan. Ini membolehkan Penerbit kami mengumpulkan dana mereka dengan lebih cepat dan membolehkan dana Pelabur P2P kami berfungsi secepat mungkin. Ia adalah win-win untuk semua orang.

Prosesnyasangat mudah. Sebagai Pelabur P2P, yang perlu anda lakukan ialah pergi ke halaman profil anda dan tetapkan kriteria yang paling sesuai dengan selera risiko anda, seperti jumlah maksimum, penarafan risiko kredit, tempoh, industri dan negeri. Kami amat menggalakkan anda tidak menetapkan jumlah maksimum bagi setiap Nota Pelaburan terlalu tinggi supaya strategi kepelbagaian menyebarkan pelaburan anda ke atas banyak Nota masih tercapai.

Kamiakan menghantar pengesahan e-mel kepada anda setelah pelaburan automatik diisi dan anda mempunyai 24 jam untuk menolak pelaburan.

Fungsi Pelaburan Auto di platform ini membolehkan Pelabur P2P kami menjadi yang pertama untuk melabur dalam Nota Pelaburan yang baru sahaja dipeluaskan. Ianya boleh Penerbit untuk mengumpul dana dengan lebih cepat dan boleh menjadi dana Pelabur P2P diapplikasi dengan cepat. Ianya keadaan menang-menang untuk semua.

Prosesyang mudah. Sebagai Pelabur P2P, anda hanya perlu pergi ke halaman profil anda dan tetapkan Kriteria yang bersesuaian dengan tahap risiko anda, jumlah seperti maksimum, penarafan risiko kredit, tempoh, industri dan negeri. Kami tidak mendorong anda menyediakan jumlah maksimum yang tinggi setiap Nota Pelaburan sehingga strategi kepelbagaian bagi pelaburan anda untuk beberapa Nota dapat mencapai.

Kamiakan menghantar e-mel-mel pengesahan juga hanya melabur automatik telah melakukan dan anda mempunyai tempoh 24 jam untuk menarik semula melabur tersebut.

Apakah itu Penarafan Risiko Kredit?

Semua Nota Pelaburan diberi penarafan risiko kredit menggunakan enjin risiko kredit proprietari kami. Ia membantu Pelabur P2P membuat keputusan yang tepat dan menimbang risiko melabur dalam nota tertentu.

Berikutadalah penilaian risiko kredit kami:

  • Risiko Rendah: LR1 – LR3 Risiko
  • Sederhana: MR4 – MR7
  • Risiko Tinggi: HR8 – HR10

Sila lihat penerangan Penilaian Kredit pada setiap Nota Pelaburan untuk memahami perbezaan dalam penilaian kami.

Semua Nota Pelaburan diberi penarafan risiko kredit menggunakan “Enjin Kredit”. Ini boleh membantu Pelabur P2P membuat keputusan dan risiko untuk melabur dalam Nota tertentu.

Berikutadalah penilaian risiko kredit kami:

  • Risiko Rendah: LR1 — LR3 Risiko
  • Mudah: MR4 — MR7
  • Risiko Tinggi: HR8 — HR10

Sila lihat keterangan untuk penilaian kredit pada setiap nota Pelaburan memahami untuk berbeza dalam penarafan kami.

Bagaimanakah pelaburan (Pembiayaan) saya dibayar semula?

Penerbit membayar balik prinsipal serta faedah amaun yang dilaburkan oleh anda dalam ansuran bulanan yang sama. Bayaran balik anda akan dikreditkan ke dalam Baki Tersedia anda di mana anda boleh melabur semula dalam Nota lain sekiranya anda merasakan keperluannya.

PelaburP2P diberi jadual pulangan bulanan anda dengan tarikh dan jumlah yang dinyatakan dengan jelas.

Penerbit membayar bayaran balik Prinsip serta faedah daripada jumlah yang dilaburkan oleh anda dalam ansuran bulanan yang sama. Pembayaran balik akan dikreditkan ke dalam Baki anda di mana anda boleh melabur semula dalam Nota lain jika anda merasakannya ada syarat untuk melabur.

PelaburP2P diberi jadual pulangan bulanan anda dengan data dan jumlah yang dinyatakan dengan jelas.

Bagaimana jika Nota Pelaburan saya pergi ke 'Lalai'?

Walaupun semua tindakan berjaga-jaga, serta langkah pemulihan diambil untuk melindungi Pelabur kami; yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, komunikasi peringatan berterusan dengan Penerbit oleh pasukan kutipan kami, ejen pemulihan hutang berlesen susulan dengan Penerbit tersebut, notis undang-undang yang dihantar oleh peguam cara, serta menyenaraikan nama Penerbit sebagai gagal pada Experian (Kredit Agensi Pelapor); Penerbit mungkin tidak membayar bayaran mereka.

microLEAP terpaksa mengklasifikasikan Nota Pelaburan tersebut sebagai ‘Gagal’

Apabila Nota Pelaburan telah diklasifikasikan sebagai ‘Gagal’, microLEAP akan mendapatkan khidmat luar untuk mendapatkan bayaran bulanan kepada Ejen Pemulihan Hutang berlesen, yang akan menuntut dan berusaha untuk mendapatkan semula jumlah baki tertunggak melalui saluran yang terbaik.

Sekiranya Penerbit bersetuju untuk membayar sepenuhnya / sebahagiannya, atau bersedia untuk menstruktur semula jumlah tertunggak yang perlu dibayar, kami akan memastikan pembayaran akan dipindahkan terus kepada Baki Tersedia Akaun Amanah Pelabur masing-masing.

Kami ingin menekankan bahawa semua Pelaburan P2P datang dengan beberapa elemen risiko gagal, jadi kami dengan ini menasihatkan semua Pelabur untuk mempelbagaikan Portfolio Pelaburan anda untuk mengurangkan risiko ini.

Kami telah melihat tanda positif Penerbit memulakan semula pembayaran melalui kaedah ini, walaupun ini mungkin mengambil sedikit masa.

Sila pergi ke Halaman Utama di bawah ‘Statistik’ untuk melihat Lalai semasa microLEAP

Bagaimanakah Risiko Lalai Dikurangkan?

Proses kredit kini telah diperketatkan untuk meminimumkan kegagalan, termasuk Nisbah Perkhidmatan Hutang (DSR), Keberuntungan dan keperluan Penjamin yang lebih ketat

Semua Penerbit kini mesti mempunyai Arahan Tetap Bank (SI) untuk membayar komitmen bulanan mereka kepada microLEAP

Untuk Pembiayaan Invois, pembayaran oleh Pembayar / Pemberi Tugas mestilah ke akaun bank bersama yang dikawal bersama oleh microLEAP

Mengapakah microLEAP menggunakan akaun amanah?

Semua Penerbit, sama ada pemohon atau orang kunci alternatif, akan mempunyai insurans Kemalangan Diri sehingga jumlah pinjaman tertunggak yang disediakan oleh microLEAP melalui Rakan Insurans kami.

Olehitu, sekiranya berlaku kematian secara tidak sengaja atau hilang upaya separa, Rakan Insurans kami akan menampung jumlah pinjaman tertunggak dan microLEAP akan mengatur pembayaran kepada semua Pelabur P2P.

Inimemastikan bahawa sebagai Pelabur P2P, anda boleh mengambil keselesaan bahawa pelaburan anda diinsuranskan sekiranya terdapat kemalangan kepada orang utama Penerbit.

Untukmaklumat lanjut pergi ke tab insurans mikro kami

microLEAP, bertindak sebagai platform yang padankan Penerbit dengan Pelabur P2P, dana juga akan diuruskan microLEAP. Dalam hal ini, sangat penting bagi dana pelanggan untuk diasingkan dan diasingkan daripada dana microLEAP untuk diri sendiri set kedua-dua dana tidak pernah bercampur. Untuk mendapatkan ini berlaku, microLEAP telah melantik Pemegang Amanah untuk menjadi pengawal kepada dana pelanggan.

Selainitu, microLEAP juga mempunyai akaun amanah untuk dana Islamik dan dana Konvensional, sehingga dana Islamik diedarkan dalam akaun amanah yang patuh Syariah.

Berapakah yuran microLEAP'?

MicroLEAP, sebagai platform yang sepadan dengan Penerbit dengan Pelabur P2P, sedang dalam proses mengendalikan dana pelanggan. Dalam hal itu, sangat penting bagi dana pelanggan untuk diasingkan dan dipisahkan dari dana microLEAP sendiri supaya kedua-dua set dana tidak pernah bercampur. Untuk memastikan ini berlaku, microLEAP telah melantik Pemegang Amanah untuk menjadi penjaga dana pelanggan.

Selainitu, microLEAP juga mempunyai akaun amanah berasingan untuk dana Islam dan dana Konvensional, supaya dana Islam disimpan dalam akaun amanah patuh Syariah. microLEAP yang melabur Yuran Pelabur (Tetapan) kepada Pelabur agar kami dapat memuatkan Pelaburan anda kepada Penerbit.

PelaburYuran (Tetapan) sebanyak 2% dan tidak boleh digunakan sekali. Mata yang memperoleh dari Liga Pelabur Luar Biasa oleh microLeap Poin melayakkan anda mendapat potongan untuk yuran tersebut jika banyak melabur yang telah.

PelaburYuran (Tetapan) ditolak daripada bayaran bulanan pertama. Selepas itu, anda akan menerima bayaran faedah bulanan/keuntungan anda.

Berapakah caj pengeluaran dikenakan microLEAP?

MicroLEAP mengenakan Bayaran Pelabur (Pengaturan) untuk kami memadankan pelaburan anda dengan Penerbit.

YuranPelabur (Pengaturan) adalah 2% dan dikenakan secara sekali sahaja. Bergantung pada mata yang diperoleh mengikut Liga Pelabur Luar Biasa MicroLEAP, anda mungkin berusaha untuk menurunkan yuran semakin banyak anda melabur.

YuranPelabur (Pengaturan) ditolak dari pembayaran bulanan pertama. Selepas itu, anda akan menerima pembayaran faedah/keuntungan bulanan anda sepenuhnya.

microLEAP dikenakan caj RM1 untuk caj pemprosesan untuk setiap pengeluaran (spt. IBG, FPX).

Jika saya adalah non-residen adakah saya akan dikenakan cukai pegangan?

MicroLEAP mengenakan yuran pemprosesan pengeluaran hanya RM1 yang akan dikenakan untuk setiap pengeluaran (seperti IBG, FPX)

Malaysia cukai mengenakan pegangan sebanyak 15% (WHT) kepada semua non-residen segala untuk faedah yang diperolehi. Cukai boleh dikecualkan dan mengurangkan jika negara tempat anda telah membuat perjanjian cukai dengan Malaysia.

Sebagaibukan kediaman, kami akan mematahkan 15% ke atas sebarang faedah yang diperolehi ke atas pelaburan anda dan akan membayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) kami.

Jikaanda yakin anda dikecualkan daripada WHT, sila hubungi kami.

Jika saya seorang pelabur bukan pemastautin, adakah terdapat cukai pegangan?

Malaysiamenggunakan cukai pegangan 15% (WHT) kepada semua bukan pemastautin atas faedah yang diperolehi. Anda dikecualikan daripada cukai ini atau cukai mungkin dikurangkan jika negara tempat tinggal anda mempunyai perjanjian cukai dengan Malaysia.

Sebagaibukan pemastautin, kami akan memotong 15% ke atas sebarang faedah yang diperolehi atas pelaburan anda yang akan dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) kami.

Jikaanda percaya bahawa anda dikecualikan daripada WHT, sila hubungi pasukan microLEAP.

Lihat Senarai Pembiayaan