Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
FAQ
Siapa yang boleh menjadi pelabur di microLEAP?

Selagi anda lulus pemeriksaan Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan pemeriksaan “Due Diligence” yang lain, maka anda boleh menjadi Pelabur Antara Rakan Setara (P2P) di platform microLEAP. Kami mengalu-alukan Individu atau korporat samada warga Malaysia atau bukan warganegara Malaysia.

Bagaimana saya boleh memohon untuk menjadi Pelabur P2P?

Anda boleh memohon secara dalam talian menggunakan PC, komputer riba atau telefon bimbit anda. Kami perlu mengesahkan identiti anda dengan memuat naik IC atau Pasport anda (jika anda bukan warganegara Malaysia) dan jika anda adalah badan korporat , kami perlu mengesahkan syarikat anda dengan memuat naik dokumen konstitutifnya.

Dokumen termasuk Borang 9, 24, 44 dan 49 bagi Syarikat dan Sijil Pendaftaran LLP.

Untuk muat naik dokumen: gambar yang jelas atau salinan yang diimbas sudah mencukupi.

Bagaimana untuk menambah nilai baki saya?

Cuma klik di bahagian ‘Profil Saya’ dan di bawah ‘Portfolio Saya’, sila pilih ‘Tambah ke Dana’.

Anda boleh membayar melalui:

  1. Gerbang Pembayaran dengan memilih ‘Pemindahan Dalam Talian (Billplz) ‘atau
  2. Bayar secara manual dengan memilih ‘Pindahan Bank’ supaya anda boleh menambah nilai melalui Deposit Tunai, Cek atau Pemindahan Bank (anda perlu memuat naik resit untuk ini).
Apakah itu Liga Pelabur Luar Biasa?

Dengan melabur dalam mana-mana Nota Pelaburan kami, anda secara automatik menyertai Liga Pelabur Luar Biasa. Mata diraih akan meningkatkan ranking anda dari Rookie, Apprentice, Champion dan seterusnya Sifu.

Hadiah wang tunai bulanan untuk dimenangi bagi 3 pelabur utama bulan tersebut dan Hadiah Utama Tahunan juga ada bagi pemenang untuk tempat pertama, ke-2 dan ke-3 pada akhir tahun ini.

Sila lihat pautan untuk maklumat lanjut: https://www.microleapasia.com/invest/league/

Berapakah amaun yang boleh dilabur dan adakah ianya boleh ditarik semula?

Jumlah minimum yang anda boleh laburkan ialah RM50 dan RM50,00 jumlah maksimum bagi setiap Nota Pelaburan

Jika anda seorang Pelabur Runcit, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) sangat menggalakkan anda untuk menghadkan pelaburan anda kepada RM50,000 pada setiap platform Pembiayaan P2P.

Jika Anda berubah fikiran, Anda memiliki waktu 24 jam untuk menarik kembali pelaburan Anda dengan hanya klik ‘Tarik Semula Pelaburan’ di halaman profil Anda.

Apakah itu Nota Pelaburan?

Nota Pelaburan dijana oleh Penerbit (perniagaan yang ingin mengumpul dana) dan membolehkan anda melabur ke dalam perniagaan tersebut.

Nota Pelaburan adalah instrumen hutang dan dokumen undang-undang yang berfungsi sebagai IOU daripada Penerbit kepada Pelabur P2P. Ia memperincikan kewajipan bagi Penerbit untuk membayar balik Pelabur P2P mereka dengan jumlah prinsipal dan pembayaran faedah secara bulanan.

Siapakah Pelabur Sofistikated dan Pelabur Runcit?

Pelabur Sofistikated adalah Individu Berpendapatan Tinggi, Entiti Berpendapatan Tinggi atau Pelabur Bertauliah.

Sebagai Pelabur Sofistikated, anda boleh melabur dalam mana-mana penerbit yang dihoskan microLEAP dan tidak tertakluk kepada sebarang sekatan berkenaan dengan jumlah pelaburan anda.

Sila klik pada pautan di bawah untuk melihat sama ada anda layak sebagai pelabur Sofistikated : SC Lampiran Kriteria Kualifikasi Canggih

Pelabur Runcit pula adalah sebaliknya. Untuk megurangkan risiko anda, SC sangat menggalakkan semua Pelabur Runcit untuk mengehadkan pelaburan mereka kepada RM50,000 pada setiap platform Pembiayaan P2P. Dengan mengehadkan risiko anda setiap platform, anda boleh mempelbagaikan lagi risiko kemungkiran di pelbagai platform.

Apakah cara terbaik untuk mempelbagaikan risiko saya?

Walaupun kami telah mengkreditkan skor Penerbit kami, akan wujud elemen risiko kemungkiran ketika melabur di platform Pembiayaan P2P. Oleh itu, microLEAP menggalakkan semua pelabur mempelbagaikan risiko mereka. Ianya dilakukan dengan melabur dalam sebanyak mungkin Nota Pelaburan untuk jumlah dana tertentu. Sebagai contoh, jika anda mempunyai RM5,000 untuk melabur, anda dapat mempelbagaikan risiko dengan lebih baik jika melabur jumlah tersebut ke dalam 10 Nota Pelaburan sebanyak RM500 setiap satu daripada melabur keseluruhan RM5,000 kepada 1 Nota Pelaburan.

Ianya berhemat untuk melabur dalam Nota Pelaburan yang mempunyai penilaian risiko kredit yang berbeza dan bukannya hanya melabur dalam Nota yang sangat berisiko yang memberikan pulangan yang lebih tinggi.

Apakah fungsi pelaburan auto?

Fungsi Pelaburan Auto di platform ini membolehkan Pelabur P2P kami menjadi yang pertama untuk melabur dalam Nota Pelaburan yang baru sahaja dihoskan. Ianya membolehkan Penerbit untuk mengumpul dana dengan lebih cepat dan membolehkan dana Pelabur P2P diapplikasikan secepat mungkin. Ianya situasi menang-menang untuk semua.

Proses yang mudah. Sebagai Pelabur P2P, anda hanya perlu pergi ke halaman profil anda dan tetapkan kriteria yang bersesuaian dengan tahap risiko anda, seperti jumlah maksimum, penarafan risiko kredit, tempoh, industri dan negeri. Kami tidak menggalakkan anda menetapkan jumlah maksimum yang tinggi setiap Nota Pelaburan supaya strategi kepelbagaian bagi pelaburan anda untuk pelbagai Nota dapat dicapai.

Kami akan menghantar e-mel pengesahan sebaik sahaja pelaburan automatik telah dilakukan dan anda mempunyai tempoh 24 jam untuk menarik semula pelaburan tersebut.

Apakah itu Penarafan Risiko Kredit?

Semua Nota Pelaburan diberi penarafan risiko kredit menggunakan “Credit Engine”. Ini dapat membantu Pelabur P2P membuat keputusan dan memikirkan risiko untuk melabur dalam Nota tertentu.

Berikut adalah penilaian risiko kredit kami:

  • Risiko Rendah: LR1 – LR3
  • Risiko Sederhana: MR4 – MR7
  • Risiko Tinggi: HR8 – HR10

Sila lihat keterangan untuk Penilaian Kredit pada setiap Nota Pelaburan untuk memahami perbezaan dalam penarafan kami.

Bagaimanakah pelaburan (Pembiayaan) saya dibayar semula?

Penerbit membayar balik bayaran prinsipal serta faedah daripada jumlah yang dilaburkan oleh anda dalam ansuran bulanan yang sama. Pembayaran balik akan dikreditkan ke dalam Baki anda di mana anda boleh melabur semula dalam Nota lain sekiranya anda merasakan ada keperluan untuk melabur.

Pelabur P2P diberi jadual pulangan bulanan anda dengan tarikh dan jumlah yang dinyatakan dengan jelas.

Mengapakah Insuran Mikro disediakan untuk Penerbit?

Semua Penerbit, sama ada pemohon atau tunggak utama alternatif, akan dibekalkan insurans Kemalangan Peribadi bagi jumlah pinjaman yang masih tertunggak yang akan disediakan oleh microLEAP melalui Rakan Kongsi Insurans kami.

Oleh itu, dalam kes kematian akibat kemalangan atau hilang upaya sepenuh/ separa, Rakan Kongsi Insurans kami akan menanggung jumlah pinjaman yang masih tertunggak dan microLEAP akan mengatur pembayaran kepada semua Pelabur P2P.

Ini dapat memastikan Pelabur P2P, menarik nafas lega kerana pelaburan mereka diinsuranskan sekiranya berlaku kemalangan kepada tunggak utama Penerbit.

Untuk maklumat lanjut, sila pergi ke tab insurans mikro kami.

Mengapakah microLEAP menggunakan akaun amanah?

microLEAP, bertindak sebagai platform yang memadankan Penerbit dengan Pelabur P2P, dana juga akan diuruskan microLEAP. Dalam hal ini, sangat penting bagi dana pelanggan untuk diasingkan dan berasingan daripada dana microLEAP sendiri supaya kedua-dua set dana tidak pernah bercampur. Untuk memastikan ini berlaku, microLEAP telah melantik Pemegang Amanah untuk menjadi penjaga kepada dana pelanggan.

Selain itu, microLEAP juga mempunyai akaun amanah berasingan untuk dana Islamik dan dana Konvensional, supaya dana Islamik disimpan dalam akaun amanah yang patuh Syariah.

Berapakah yuran microLEAP'?

microLEAP mengenakan Yuran Pelabur (Pengaturan) kepada Pelabur agar kami dapat memadankan Pelaburan anda kepada Penerbit.

Yuran Pelabur (Pengaturan) sebanyak 2% dan dikenakan sekali. Mata yang diperoleh dari Liga Pelabur Luar Biasa oleh microLEAP berpotensi melayakkan anda mendapat potongan untuk yuran tersebut jika banyak pelaburan yang dilakukan.

Yuran Pelabur (Pengaturan) ditolak daripada bayaran bulanan pertama. Selepas itu, anda akan menerima bayaran faedah bulanan/keuntungan anda sepenuhnya.

Berapakah caj pengeluaran dikenakan microLEAP?

microLEAP mengenakan caj RM1 bagi sebagai caj pemprosesan untuk setiap pengeluaran (spt. IBG, FPX).

Jika saya adalah non-residen adakah saya akan dikenakan cukai pegangan?

Malaysia mengenakan cukai pegangan sebanyak 15% (WHT) kepada semua non-residen untuk segala faedah yang diperolehi. Cukai boleh dikecualikan dan dikurangkan jika negara kediaman anda mempunyai perjanjian cukai dengan Malaysia.

Sebagai non-residen, kami akan memotong 15% ke atas sebarang faedah yang diperolehi ke atas pelaburan anda dan akan dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) kami.

Jika anda yakin anda dikecualikan daripada WHT, sila hubungi kami.

Lihat Senarai Pembiayaan