Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Pelaburan Auto

Fungsi Pelaburan Auto di platform ini membolehkan Pelabur P2P kami menjadi yang pertama untuk melabur dalam Nota Pelaburan yang baru sahaja dihoskan. Ianya membolehkan Penerbit untuk mengumpul dana dengan lebih cepat dan membolehkan dana Pelabur P2P diapplikasikan secepat mungkin. Ianya situasi menang-menang untuk semua.

Proses yang mudah. Sebagai Pelabur P2P, anda hanya perlu pergi ke halaman profil anda dan tetapkan kriteria yang bersesuaian dengan tahap risiko anda, seperti jumlah maksimum, penarafan risiko kredit, tempoh, industri dan negeri. Kami tidak menggalakkan anda menetapkan jumlah maksimum yang tinggi setiap Nota Pelaburan supaya strategi kepelbagaian bagi pelaburan anda untuk pelbagai Nota dapat dicapai.

Kami akan menghantar e-mel pengesahan sebaik sahaja pelaburan automatik telah dilakukan dan anda mempunyai tempoh 24 jam untuk menarik semula pelaburan tersebut.

Lihat Senarai Pembiayaan