Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Rancangan menarik dengan Matrade untuk menyokong pengeksport tempatan kami
Rancangan menarik dengan Matrade untuk menyokong pengeksport tempatan kami.

MATRADE, yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif kami, Encik Abu Bakar Yusof mengadakan perbincangan dengan Dewan Perniagaan Islam Malaysia (DPIM) dan microLEAP. Perbincangan difokuskan pada usaha kolaborasi dari semua pihak untuk memastikan perniagaan dapat dieksport melalui pelbagai program termasuk bengkel atau webinar, jangkauan perniagaan dan program rangkaian dan bantuan kewangan alternatif.

Lihat Senarai Pembiayaan