Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Tentang Kami

microLEAP adalah platform Fintech pembiayaan P2P Patuh-Syariah dan Konvensional antara rakan setara (Peer-to-Peer) yang pertama di Malaysia yang memberi tumpuan kepada sektor Perusahaan Mikro, Kecil & Sederhana (PMKS), yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Kami memberi pinjaman kepada Penerbit / Peminjam (Issuer) untuk pembiayaan dari RM1,000 hingga RM500,000. Penerbit boleh memohon melalui pembiayaan Patuh-Syariah dan juga Konvensional.

Pembiayaan P2P adalah instrumen pembiayaan alternatif yang membolehkan Penerbit (peminjam) mendapatkan pembiayaan daripada Pelabur (pemberi pinjaman) tanpa perlu melalui institusi kewangan. Oleh itu, ia merupakan produk pembiayaan alternatif dan juga produk pelaburan alternatif pada masa yang sama.

Anda boleh memohon dengan microLEAP sebagai Pelabur atau Penerbit (Peminjam):

Pelabur:

Dengan harga serendah RM50, anda mungkin boleh Melabur (meminjamkan) perniagaan PMKS untuk membantu mereka berkembang!

Mengapa menjadi Pelabur P2P?

 1. Pelaburan serendah RM50
 2. Melabur dalam Nota Pelaburan Patuh-Syariah
 3. Nikmati pulangan sehingga 18% setahun
 4. Penerbit dilindungi oleh Insurans Kemalangan Diri
 5. Semua Nota mempunyai Penjamin

Liga Pelabur Luar Biasa:

Pelabur P2P juga boleh menyertai Liga Pelabur Luar Biasa microLEAP, di mana Pelabur boleh memperoleh mata bergantung pada jumlah Pelaburan, tempoh dan jumlah Nota Pelaburan yang mereka laburkan. Mata yang diperoleh akan memberi peluang kepada pelabur untuk menikmati yuran yang lebih rendah apabila kedudukan anda meningkat naik dari Rookie, Apprentice, Champion dan Sifu.

Penerbit:

Kami menyediakan akses kepada Penerbit untuk pembiayaan P2P mulai dari RM1,000 hingga RM500,000. Penerbit boleh mengumpulkan dana melalui pembiayaan Patuh-Syariah.

Mengapa menjadi Penerbit (peminjam)?

 1. Kumpulkan Dana dari hanya RM1,000 hingga RM500,000
 2. Pembiayaan Patuh-Syariah
 3. Insurans Kemalangan Diri Percuma
 4. Latihan asas video Pengurusan Hutang dan Perakaunan percuma

microLEAP Islamik:

 1. Pembiayaan Patuh-Syariah berdasarkan Komoditi Murabahah (melalui pengaturan Tawarruq)
 2. microLEAP menyerap yuran Pembrokeran Komoditi Islamik
 3. Bayaran pembayaran lewat (Gharamah) disalurkan kepada badan amal

Pembiayaan Berkumpulan:

Mendigitalkan Model Grameen Group, 5 Penerbit boleh datang sebagai sebuah Kumpulan untuk meningkatkan Skor Kredit mereka

Tujuan kami adalah untuk meningkatkan Keterlibatan Kewangan di Malaysia dan kami telah menyasarkan beberapa Matlamat Pembangunan Lestari PBB (UNSDGs), iaitu Tiada Kemiskinan, Pekerjaan yang Baik & Pertumbuhan Ekonomi dan mengurangkan Ketidakseimbangan. Kami berharap dapat membina komuniti Pelabur P2P yang mencari Pelaburan Impak yang dapat membantu syarikat PMKS yang mencari pembiayaan alternatif. Jom sertai kami!

microLEAP adalah Pengendali Pasaran Berdaftar (RMO), dan dikawal-selia oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Inilah pautan laman SC, untuk mengesahkan RMO yang berlesen di Malaysia:

Securities Commission Digital Initiatives

Lihat Senarai Pembiayaan