Selamat datang ke microLEAP. Adakah anda ingin Mengumpul Dana atau Menjadi Pelabur P2P?
Tentang Kami

microLEAP adalah platform fintech Malaysia yang fokus kepada sektor kewangan mikro. Kami adalah yang pertama dari batch terbaru Operator P2P (Peer-to-Peer) yang telah mendapat kelulusan dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”). Kelulusan diperoleh setelah memenuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh SC dan status Go-Live pula diberi pada bulan Oktober 2019.

Kami menyediakan akses kepada pembiayaan mikro ‘Issuer’ (peminjam) / Penerbit dari amaun serendah RM1,000 hingga RM50,000. Issuer boleh mengumpul dana melalui pembiayaan Islamik atau Konvensional.

Pembiayaan kepada Penerbit ini datangnya daripada khalayak ramai. Pelabur P2P boleh mula melabur dengan amaun serendah RM50.

microLEAP menanam cita-cita untuk menjadi platform pembiayaan mikro P2P nombor satu di Malaysia. Secara amnya, pembiayaan mikro sukar untuk diperoleh melalui cara perbankan tradisional. Misi kami adalah untuk meningkatkan tahap aliran masuk wang di Malaysia, yang sejajar dengan matlamat Suruhanjaya Sekuriti untuk meningkatkan aliran masuk wang dan rangka kerja aliran masuk wang oleh Bank Negara Malaysia.

Selain pembiayaan mikro, kami juga menawarkan insurans mikro (Kemalangan Peribadi) kepada Penerbit, melalui Rakan Insurans kami, dengan kadar sifar kepada Issuer. Kami juga menyediakan latihan asas pengurusan hutang dan latihan asas perakaunan tanpa sebarang kos tambahan kepada Issuer.

Justeru, Pelabur bukan sahaja menerima pulangan yang baik, tetapi mereka juga berpeluang untuk memberikan kesan sosial yang positif.

Lihat Senarai Pembiayaan